germany-flag-3d-icon-32 united-kingdom-flag-3d-icon-32

Merkenrecht - Trademark Benelux

Merkenrecht

Wat is een merk?
Merken zijn en blijven het bezit van uw bedrijf, mits u ze goed registreert en gebruikt. Uw merk is misschien een van de belangrijkste eigendommen van uw onderneming. Uw merk is meer dan alleen een naam, logo of symbool: het definieert uw onderneming, is onderscheidend en zorgt voor erkenning en herkenning. Met uw merk onderscheidt u zich van uw concurrenten; het helpt de consument bij het maken van een keuze.

De meerwaarde
Het merk heeft een meerwaarde voor het product of de dienst, namelijk de waardering die de consument voor het merk heeft. De psychosociale betekenis van een merk kan voor de consument doorslaggevend zijn voor de afname van een product of dienst. Goede voorbeelden hiervan zijn bekende giganten zoals Nike, Coca-Cola en McDonald’s.

Trouwe klanten
Een merk creëert een emotionele binding tussen het product en de consument. Deze binding geeft merken extra waarde en zorgt voor trouwere klanten, die bereid zijn om meer te betalen voor een product of dienst.

Benelux Merkenwet
In 1962 trad de Benelux Merkenwet in werking. Sinds 2006 vormt deze wet een integraal onderdeel van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom, waarmee de bescherming van merken wordt geregeld. Ondernemingen kunnen sinds 2006 hun merk officieel laten registreren, waardoor zij het alleenrecht kunnen verwerven op het gebruik van een merk voor hun producten of diensten.

Europees merkenrecht
Via het Intellectual Property Office (EUIPO) te Alicante in Spanje kunt u sinds 1996 merkbescherming krijgen voor de gehele Europese Unie. Op dit zogenoemde Gemeenschapsmerk is uniforme Europese wetgeving van toepassing. Het Europese merkenrecht beslaat een periode van 10 jaar en is onbeperkt te verlengen.