germany-flag-3d-icon-32 united-kingdom-flag-3d-icon-32

i-Depot - Trademark Benelux

i-DEPOT

Uw kostbare idee
Een goed idee kan goud waard zijn. Daarom is het verstandig om uw idee te beschermen. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom biedt met het i-DEPOT de mogelijkheid dit snel te doen.

Leg uw idee vast
Vrijwel altijd gaat een idee, uitvinding of concept vooraf aan de daadwerkelijke ontwikkeling van een product of dienst. Een product of dienst kan beschermd worden door het exclusieve recht op bijvoorbeeld een merk, octrooi of door het auteursrecht. Voor de bedenker is het van belang om gedachtegoed al in de ideefase vast te leggen. Via het i-DEPOT van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE), kunt u bewijzen dat uw creatie al op een bepaalde datum bestond.

Risico
Het eigendom van ideeën blijft actueel. Het televisieprogramma ‘Het beste idee van Nederland’ toonde aan dat je niet vroeg genoeg kunt beginnen met het vastleggen van een idee voor een veelbelovende innovatie. In 2007 stond namelijk de echtheid van het winnende idee ter discussie. De octrooiliteratuur bood uitkomst, waardoor de winnaar opgelucht kon ademhalen.

Snel, goedkoop en betrouwbaar
Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom maakt het geïnteresseerden op zijn website www.boip.int heel makkelijk om een idee in te dienen. Online-registratie is snel, goedkoop en veilig. De inhoud van het i-DEPOT blijft geheim door de gecodeerde opslag. Het i-DEPOT-bewijs is digitaal ondertekend door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Hiermee is de echtheid van het document gewaarborgd.

Wettelijk bewijsmiddel
Op het moment dat iemand beweert de bedenker te zijn van uw creatie of idee, kan het i-DEPOT u helpen het tegendeel te bewijzen. U kunt dan in alle rust uw idee verder uitwerken op een zelfgekozen moment. Het i-DEPOT creëert echter nadrukkelijk geen intellectueel-eigendomsrecht. Het blijft dus noodzakelijk om na de ontwerpfase wettelijke bescherming te zoeken. Raadpleeg een deskundige! Een merk-, model- of octrooigemachtigde, of een gespecialiseerde advocaat kan u meer vertellen over de mogelijkheden voor bescherming. Het i-DEPOT-bewijs is officieel bekrachtigd in het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom en voldoet aan de Europese richtlijn voor de elektronische handtekening. Rechters in de EU accepteren dit document als bewijsmiddel.

Brede doelgroep
Het aantal vastgelegde ideeën in het i-DEPOT is de laatste jaren enorm gegroeid. De brede en gevarieerde gebruikersgroep bestaat uit uitvinders, research & development-afdelingen, ontwerpers, merk- en octrooigemachtigden, scholen, universiteiten, het midden- en kleinbedrijf, overheden, particulieren en onderzoekscentra. De weg naar het i-DEPOT is gevonden door iedereen die op een innovatieve en creatieve manier bezig is met de ontwikkeling van ideeën, uitvindingen, modellen of concepten.

Ideeënmarkt
Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) wil in de toekomst naast het i-DEPOT een online-ideeënmarkt openen. Bedenkers kunnen daar hun ingediende ideeën plaatsen om een mogelijke partner of financier te vinden met wie zij hun idee te concretiseren. Zo creëert het BBIE een markt van vraag en aanbod van ideeën.