germany-flag-3d-icon-32 united-kingdom-flag-3d-icon-32

Intellectueel Eigendom - Trademark Benelux

Intellectueel Eigendom

Het Intellectuele Eigendomsrecht beschermt de ideeën en innovaties van ontwikkelaars, auteurs, uitvinders en ontwerpers.

Wat is Intellectueel Eigendom?
Intellectueel Eigendom (IE) is de verzamelnaam voor rechten op intellectuele creaties zoals uitvindingen, software, teksten, domeinrechten, muziek en merken. De bekendste IE-rechten zijn het merkenrecht, het auteursrecht en het octrooirecht. Het Intellectuele Eigendomsrecht geeft de houder hiervan het recht om zijn geïnvesteerde geld terug te verdienen. Het doel van dit recht is de stimulering van innovatie met als gevolg een toename van concurrentie en werkgelegenheid.

Over het BBIE
Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) is de officiële instantie voor de registratie van merken en modellen in de Benelux. Het BBIE moet zorgen dat alle merken, modellen en ideeën in de Benelux worden geregistreerd en dat de burger weet waar, waarom en hoe hij/zij zijn/haar intellectuele eigendom kan beschermen. Dit bureau is een zelfstandige internationale organisatie, die is opgericht vanuit de drie overheden van de Benelux.

Waarom het vastleggen van eigendomsrecht belangrijk is
Bescherming en beheer van uw intellectuele eigendommen is belangrijk. Zo voorkomt u dat anderen  zonder toestemming profiteren van uw creaties of uitvindingen. Ondernemers onderschatten soms nog de waarde van hun Intellectueel Eigendom. Zodra uw intellectuele eigendom is geregistreerd en beschermd, loopt u geen risico meer dat een andere partij hiermee aan de haal gaat. Heeft u dit niet gedaan, dan kan dit schadelijke gevolgen hebben voor uw onderneming. Een voorbeeld. Stelt u zich voor dat Coca-Cola zijn merknaam niet geregistreerd had, maar iemand anders wel. In dat geval zou Coca-Cola zijn naam moeten kopen, of een andere naam moeten bedenken. Omdat Coca-Cola een heel bekend merk is, had een dergelijke nalatigheid een aanzienlijke som geld kunnen kosten. Daarom is het erg belangrijk dat u uw intellectueel eigendom laat registreren. Zodra uw naam geregistreerd is, bent u de enige die gebruik mag en kan maken van dit Intellectueel Eigendom.

Bescherming op Europees niveau
Intellectuele Eigendomsrechten worden hoofdzakelijk beschermd door nationale wetten, maar het is ingewikkeld en duur om deze rechten in elk afzonderlijk EU-land te beschermen. Als u zaken doet in meer dan één EU-land, kunt u tijd en geld besparen door uw Intellectuele Eigendom op Europees niveau te beschermen. Met één inschrijving bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) verwerft u bescherming in alle 28 EU-landen.

Enkele voorbeelden van intellectueel eigendomsrecht

 • Octrooirecht of patentrecht
  Octrooirecht beschermt een uitvinding op een technisch proces of product.
 • Auteursrecht
  Auteursrecht of copyright beschermt letterkundige, wetenschappelijke en kunstzinnige publicaties, zoals boeken, films, schilderijen, muziek, games, foto’s en software.
 • Naburige rechten
  Naast auteursrechten zijn er naburige rechten. Deze rechten beschermen de inspanningen en prestaties van uitvoerend kunstenaars, muziekproducenten, filmproducenten en omroeporganisaties. De bescherming lijkt op die van het auteursrecht, vandaar de naam naburige rechten.
 • Merkenrecht
  Met een merk kunnen ondernemers hun producten of diensten onderscheiden van andere producten en diensten. Merkenrecht beschermt niet alleen de namen van producten of diensten, maar ook logo’s, vormen of verpakkingen van een product.
 • Tekeningen- en modellenrecht
  Tekeningen- en modellenrecht beschermt de vormgeving van twee- of driedimensionale gebruiksvoorwerpen, zoals het patroon op behang en textiel of de vormgeving van een wekker, speelgoed en huishoudelijke apparaten.
 • Databankenrecht
  Het databankenrecht kan computerbestanden beschermen die bestaan uit verzamelingen geordende gegevens, bijvoorbeeld officiële bekendmakingen op Overheid.nl of statistische gegevens op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 • Handelsnaamrecht
  Handelsnaamrecht beschermt de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. De eigenaar hoeft de handelsnaam niet te registreren in het handelsregister.
 • Kwekersrecht
  Met kwekersrecht kunnen kwekers hun nieuwe plantenrassen beschermen. Deze rassen ontstaan vaak na een langdurig en kostbaar veredelingsproces.
 • Chipsrecht
  Chipsrecht beschermt elektronische schakelingen op een computerchip, die zijn geprogrammeerd om een bepaalde functie uit te voeren.

Exclusieve rechten
Voor alle eigendomsrechten is in de wet bepaald welke exclusieve rechten zij bieden. Met het octrooi bepaalt een uitvinder bijvoorbeeld welke vergoeding anderen moeten betalen om de nieuwe technologie te gebruiken. De uitvinder heeft ook het recht om anderen te verbieden geld te verdienen met de uitvinding waarop het octrooi rust. Zo krijgt de uitvinder de tijd om zijn investeringen in de ontwikkeling van de uitvinding terug te verdienen.