Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Trademark Benelux B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Trademark Benelux B.V. en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Trademark Benelux B.V. verstrekt. Trademark Benelux B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw bedrijfsnaam
  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarom Trademark Benelux B.V. gegevens nodig heeft
Trademark Benelux B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Trademark Benelux B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang Trademark Benelux B.V. gegevens bewaart
Trademark Benelux B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Trademark Benelux B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Trademark Benelux B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyse van bezoek- en klikgedrag op de website. Trademark Benelux B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Trademark Benelux B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Trademark Benelux B.V. bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben Google verzocht uw IP-adres te maskeren en wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Trademark Benelux B.V. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Trademark Benelux B.V. heeft hier geen invloed op.

Trademark Benelux B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via Trademark Benelux B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. Trademark Benelux B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging gegevens
Trademark Benelux B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Trademark Benelux B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Trademark Benelux B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.