Intellectueel Eigendom (IE) is de verzamelnaam voor intellectuele creaties zoals uitvindingen, software, teksten, domeinrechten, muziek en merken. Het Intellectuele Eigendomsrecht beschermt ideeën en innovaties van ontwikkelaars, auteurs, uitvinders en ontwerpers.