Vrijwel altijd gaat een idee of concept vooraf aan de daadwerkelijke ontwikkeling van een product of dienst. Een product of dienst kan beschermd worden door het auteursrecht, of door het exclusieve recht op bijvoorbeeld een merk of octrooi. Voor de bedenker is het daarom van belang om gedachtegoed al in de ideefase vast te leggen. Via het i-DEPOT van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE), kunt u bewijzen dat het idee voor uw creatie al op een bepaalde datum bestond.