Het octrooisysteem biedt juridische bescherming aan uitvindingen en innovaties. Hiermee kunt u uw nieuwe, innovatieve product daadwerkelijk tot uw eigendom maken, waarna anderen alleen met uw toestemming geld mogen verdienen aan uw uitvinding.